ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ทั้งหลายต่างก็ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งรถยนต์ระดับโลกหลายๆ รายการ ซึ่งก็รวมถึง Honda ด้วย เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ของตนเองแล้ว ยังสร้างความนิยม ความน่าเชื่อถือ รวมถึงได้พัฒนาเทคโนโลยีให้กับรถยนต์ของค่ายด้วย